Opći uvjeti poslovanja

Sadržaj aranžmana

Organizator Vašeg izleta jamči provedbu programa prema opisu aranžmana u programu koji on organizira i koji ste primili. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.)

Prijave i uplate

Prijave za izlet zaprimaju se putem maila, telefonski i sustavom za rezervacije koji se nalazi na webu i u našim partner agencijama. Prilikom prijave kupac uplaćuje 30% vrijednosti aranžmana, a preostalih 70% iznosa treba uplatiti najkasnije 21 dan prije polaska na put, osim u slučajevima kad su za pojedina putovanja istaknuti posebni uvjeti plaćanja ili kada je rok do početka putovanja kraći od 21 dan. b) Za “rezervacije na upit” uplaćuje se akontacija prema cjeniku odgovornog organizatora. Organizator neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćene akontacije. Ako putnik ne prihvati potvrđenu rezervaciju koja je učinjena prema njegovom zahtjevu, organizator će zadržati uplaćenu akontaciju za pokriće troškova rezervacije. c) U slučaju uplaćenog i potvrđenog aranžmana, svaka promjena datuma i korisnika putovanja plaća se prema važećim cjenicima usluga i pravilima kompanija.

Cijena izleta

Cijena izleta navedena je na službenim stranicama Discover Mrežnica agencije i uključuje sve ono što je organizator naveo u opisu izleta.

Pravo organizatora na otkaz

Organizator može otkazati izlet ukoliko nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći ili otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa organizatoru bi bile opravdanim razlogom da program ne objavi i ne prima prijave aranžmana. Organizator može također otkazati izlet ako se ne prijavi neophodan broj putnika predviđen za određeni aranžman. Uz program svakog aranžmana organizator putovanja objavljuje minimalan broj putnika. Organizator je dužan sve kupce izvjestiti o otkazu najmanje 2 dana prije početka aranžmana, te im mora vratiti cjelokupni uplaćeni iznos aranžmana.

Odustajanje putnika od putovanja

Ako putnik otkaže ili prekine putovanje, mora to učiniti pismeno. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova, koje će naplatiti organizator putovanja, prema slijedećoj ljestvici:

  • za otkaz do 30 dana prije puta organizator naplaćuje 20% cijene aranžmana
  • za otkaz od 29 do 22 dana prije puta 25% cijene aranžmana
  • za otkaz od 21 do 15 dana prije puta 40% cijene aranžmana
  • za otkaz od 14 do 8 dana prije puta 80% cijene aranžmana
  • za otkaz od 7 do 0 dana prije polaska na put, odnosno za “no- show”, ili za prekid putovanja koji je nastao od strane putnika, organizator će naplatiti 100% cijene aranžmana.

Osiguranje gosta

Svi gosti osigurani su prilikom osobne povrede koja može nastupiti tijekom lokalnog transfera ili u vrijeme sudjelovanja u organiziranim aktivnostima na otvorenom na maksimalni iznos od 20.000 Eura.

Nadležnost suda

Za sve možebitne sporove koje je nemoguće rješiti sporazumno nadležan je sud u Zagrebu

Bankovno plaćanje

Molimo Vas da uplatu izvršite kod slijedeće banke:

Raiffeisen BANK
IBAN: HR0824840083117950454
ZA: OPG DISCOVER MREŽNICA, Mjesto Primišlje, 47240 Slunj